Sint Anthonius
basisonderwijs
in Oud-Vossemeer

Onderzoeken, ontdekken, ontwikkelen

Bij Sint Anthonius creëren we een veilig pedagogisch klimaat waarin uw kind zijn talenten kan ontdekken en zijn eigen identiteit of persoonsvorm kan ontwikkelen.

Kinderen krijgen bij ons de ruimte om kritische vragen te stellen en antwoorden of oplossingen zelf te onderzoeken. Zo zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. We vergelijken ieder kind met zichzelf; niet met een ander, want prestaties vallen niet altijd te meten in cijfers.

Kansrijke combinatiegroepen

Kinderen bij ons op school krijgen les in vier combinatiegroepen; groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Op deze manier kunnen we het beste inspelen op de behoefte van ieder kind en kunnen we werken vanuit de ontwikkeldoelen. Werken in combinatiegroepen werkt twee kanten op: kinderen worden uitgedaagd en tegelijkertijd wordt er aangesloten op ieders behoefte en niveau. We zorgen voor een ruim aanbod aan leerstof, zodat iedereen op zijn eigen niveau aan de slag kan. En – misschien wel het belangrijkste – kinderen kunnen van én met elkaar leren.

Sociaal emotionele ontwikkeling en persoonsvorm

Bij Sint Anthonius besteden we veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en hierbij maken we gebruik van de methode Kwink. Ook hebben we samen met de leerlingen duidelijke leefregels omschreven en hierdoor zorgen we ervoor dat we met heel de school dezelfde taal spreken. Op deze manier creëren we een veilig pedagogisch klimaat. We geven kinderen de kans om hun eigen persoonsvorm te ontwikkelen en ontdekken welke talenten ze hebben.

Kritisch en creatief

We dagen de kinderen uit om creatief en kritisch te denken. Dit noemen we divergent leren. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf keuzes leren maken. Onze leerkrachten op basisschool Sint Anthonius stimuleren ze daarom om kritisch te kijken naar waarheden, vraagstukken en meningen van anderen. Dit doen ze doormiddel van het stellen van kritische vragen. Kinderen worden uitgedaagd zelf na te denken, keuzes te maken en eigen oplossingen te bedenken. Niets is fout! Ook gaan ze aan de slag met een onderwerp of vraagstuk en gaan op onderzoek uit. Zo wordt de creatieve en kritische houding aangeboord. De rol van de leerkracht verschuift hierbij naar coach of begeleider.

Overblijven

We hebben een continurooster en daardoor blijven kinderen automatisch over op Sint Anthonius. Ze nemen hun eigen broodtrommel mee. Uw kind kan tijdens het overblijven op zijn gemak een boterham eten of nog even spelen met vriendjes voor de lessen weer beginnen.

Warme samenwerkingen

Sint Anthonius is onderdeel van de Lowys Porquinstichting (LPS). Omdat we geloven in één vloeiende ontwikkel- en leerlijn voor kinderen, werken we ook nauw samen met LPS Sint Anthonius Kinderopvang. Zij zijn gevestigd op onze locatie in Oud-Vossemeer en we hebben een gezamenlijke pedagogische visie ontwikkeld.

Daarnaast hebben we een fijne samenwerking met Sportbuurtcoach - Jij op Tholen voor plezier en beweging en kan uw kind terecht bij de gezamenlijke bibliotheek Oosterschelde om zich te laten meeslepen in de meest mooie en spannende verhalen.

Muziekonderwijs is goed voor de breinontwikkeling van kinderen. We werken daarom samen met de muziekvereniging aan muziekonderwijs, genaamd HAA in de maat. Vanaf groep 3 gaan kinderen met het muziekonderwijs aan de slag en vanaf groep 5 mogen kinderen een muziekinstrument kiezen om te leren bespelen.

Ook hebben we een buurtpedagoog in de kern Oud-Vossemeer, die bijdraagt aan de vroegtijdige signalering van jeugdproblematiek. Ze zijn er ook voor kleine opvoedvraagstukken van ouders of verzorgers.