Sint Anthonius
kinderopvang in
Oud-Vossemeer

Spelend leren in een veilige omgeving

Bij Sint Anthonius kinderopvang is er alle ruimte om te ontdekken, leren, spelen en plezier te maken. Ieder op zijn eigen manier.

We hebben een dagopvang en BSO onder één dak. Onze vaste pedagogisch medewerkers creëren dagelijks een rijke speel- en leeromgeving. We bieden een kleinschalige en vertrouwde omgeving waarin uw kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier en eigen tempo.

Dagopvang

Spelen met vriendjes op de buitenspeelplaats, met blokken spelen in de speelhoek en rennen over het grasveld. Of wat dacht je van samenspelen met de kleuters en kastelen bouwen in de zandbak: heerlijk, toch?
Ook staan voorlezen, knutselen en het zingen van liedjes regelmatig bij ons op het programma. Dit doen we aan de hand van een thema dat aansluit bij het thema van de basisschool. Dit geeft de peuters spelenderwijs een houvast voor op de basisschool.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De kinderopvang werkt met het basisonderwijs van Sint Anthonius, Zo op de Pluus  en de twee andere basisscholen in Oud-Vossemeer samen om de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zo goed mogelijk te organiseren. Zo kunnen we de doorgaande leer- en ontwikkellijnen van kinderen zo vroeg mogelijk volgen en op elkaar aan laten sluiten.

Buitenschoolse opvang

Onze BSO biedt opvang voor kinderen van 4-12 jaar die één van de basisscholen in Oud-Vossemeer bezoeken. Iedereen is welkom! Hier kunnen kinderen ontspannen, uitrusten of juist hun energie kwijt na een drukke schooldag. Bij de BSO wordt er gewerkt aan een thema, maar ook hier mogen de kinderen zelf creatief zijn met wat ze op dat moment kiezen. De groepen dagopvang en naschoolse opvang worden op woensdag- en vrijdagmiddag samengevoegd. Ook wordt er heel veel binnen en buiten gespeeld en rommelen we lekker in de moestuinen. Want wat is er nu lekkerder dan eigen gekweekte worteltjes of appels van onze appelboom!

Krachten bundelen

Omdat we samen met de basisschool Sint Anthonius onder één dak zitten worden er veel activiteiten samen met de opvang en de kleuterklassen georganiseerd. Dit doen we om de kinderen alvast voor te bereiden op de kleuterklas en om de overstap naar de basisschool te vergemakkelijken. Ook maken we samen met de basisschool gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! om de ontwikkelingen van ieder kind te monitoren. Er is dus één doorgaande leer- en ontwikkellijn.

Daarnaast werken we samen met een voorleesconsulent in de dagopvang en in de kleutergroepen. De leesconsulent bezoekt onze locatie voor de BSO en voor de groepen 3 tot en met 8. Dit doen we in samenwerking met Bibliotheek Oosterschelde om de leesbeleving van kinderen te stimuleren.

Pijlers LPS Kinderopvang

LPS Kinderopvang gaat uit van vier pijlers die op elke kinderopvanglocatie van LPS gelden.

  1. Leren wie je bent
  2. We doen het samen
  3. Ruimte om te groeien
  4. Gezond & gelukkig

Klik hier om meer te lezen over de pijlers LPS Kinderopvang.