Samen uitdagend optimaal
groeien en ontwikkelen

Welkom bij Sint Anthonius

Op Sint Anthonius zijn samen, groeien en ontwikkelen belangrijke kernwaarden. We besteden veel aandacht aan kennisoverdracht, maar vinden de sociaal emotionele ontwikkeling en de persoonsvorming van uw kind nét zo belangrijk. We leren kinderen om een kritische en creatieve houding aan te nemen in een maatschappij waarin je een eigen mening moet opbouwen en eigen keuzes moet leren maken. Daarin werken we zoveel mogelijk vanuit de behoefte van het kind. Samen met de kinderopvang gaan we uit van een gezamenlijke pedagogische visie. Het is ons doel om voor kinderen van 0-12 jaar een veilige en uitdagende leeromgeving te creëren, waarin zij zich met plezier kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, creatieve en gelukkige mensen.

Waarom kiezen voor ons?

  • We zijn een kleine, veilige en gemoedelijke locatie met veel aandacht voor het pedagogisch klimaat.
  • Bij Sint Anthonius staat uw kind centraal en wordt de kritisch creatieve houding van uw kind gestimuleerd.
  • Elk kind groeit in zijn eigen tempo en hier sluiten we met ons onderwijs op aan.
  • We laten kinderen eigen keuzes maken waardoor ze mede-eigenaar zijn van hun ontwikkel- en leerproces.
  • We vinden het belangrijk dat uw kind een eigen identiteit of persoonsvorm ontwikkelt en eigen talenten ontdekt.
  • We zijn een vier-eenheid met het kind, de ouders, de school en de kinderopvang.

Sint Anthonius basisonderwijs

De basisschool moet een veilige plek zijn, waar uw kind zijn talenten kan ontdekken en zijn eigen identiteit of persoonsvorm kan ontwikkelen. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om kritische vragen te stellen en antwoorden of oplossingen zelf te onderzoeken. Door het stimuleren van deze kritische houding maken we kinderen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkel- en leerproces en ontdekt ieder kind zijn eigen talenten.

Sint Anthonius kinderopvang

Bij Sint Anthonius vindt u een kinderdagverblijf en BSO onder één dak. We bieden uw kind een veilig pedagogisch klimaat waarin ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot kritische deelnemers van de maatschappij. Op de kinderopvang bereiden we uw kind voor op de kleuterklas, waardoor de overstap naar de basisschool gemakkelijker is.